การประชุมบุคลากร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรทำบุญปีใหม่

 โครงการตามรอยวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง

 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 การจัดทำการแสดงนาฏศิลป์4ภาคของนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ครั้งที่3-2559

 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่4 ห้อง4-1จัดโครงการสัมมนาการท่องเที่ยวในหัวข้อ ท่องเที่ยวEco อย่างไรให้โก้

 นักศึกษาชั้นปีที่4การจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อแนวทางการพัฒนามัคคุเทศน์และผู้นำเที่ยว

 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

 ประชุมแผนการจัดงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ ปากน้ำประแส จ.ระยอง

 เข้าร่วมงานประชุมและสัมมนาเพื่อนำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยปินตุง ประเทศใต้หวัน

 การศึกษานอกสถานที่ นำชมสถานที่ท่องเที่ยวของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว

 โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

 อบรมการเลือกวิชาโท คณะศิลปศาสตร์

 พิธีลงนามถวายความอาลัยและพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

หน้าที่  1   2  


เอกสารเผยแพร่