โครงการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 การประกวด RMUTTO MUSIC AWARDS 2022

 พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 การประกวด Mister&Miss RMUTTO 2022

 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ราชมงคล 9 แห่ง กับ Langkawi Tourism Academy (LTA) ประเทศมาเลเซีย

 ประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจำแลง ราชมงคลบูรพอธิษฐาน 2565

 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกสู่ความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรม การประดิษฐ์กระทงใบตองรักษ์สิ่งแวดล้อม

 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาโชติวรสกุลนฤมิต วัดราชคฤห์วรวิหาร

 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดราชคฤห์วรวิหาร

 พิธีรับผ้ากฐิน พระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 โค้ชหรั่ง ประเสริฐ อินนุ้ย อดีตนักฟุตซอลทีมชาติ ร่วมให้ความรู้

 โครงการมอบเสื้อผ้ากีฬาให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านสร้างคำ

 โครงการแข่งขันทักษะ สาขาวิชาภาษา

 ครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสนามกีฬา สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด

 LA Games ครั้งที่ 1

หน้าที่  1   2   3  


เอกสารเผยแพร่