พิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ            

   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2556เอกสารเผยแพร่