มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


Educational Background

  1. 1.      Full Name               MR. PUTTIPONG PHONGUMPAI
  2. 2.      Position                  Administrative Officer

3. Email                  Dream10.rmutto@gmail.com

 

ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา (สาขาปริญญาตรี)

 

Institutions

Year of Graduation

Bachelor of Accounting

RMUTTO -CPC

2012

  1. 4.      Educational Background

 

 

  1. 5.      Field of Interest (Expertise)

Sportsเอกสารเผยแพร่