สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1เอกสารเผยแพร่