วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 "คณะศิลปศาสตร์ร่วมหารือแนวทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร. ตะวันออก พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมหารือแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณนันดา ฐิติญาณพร ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), คุณคมกฤต ศรีสวรรค์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ ผศ.ดร.ไพโรจน์ บุตรชีวัน มรภ.พระนคร ร่วมเสนอแนวทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป # https://www.facebook.com/photo?fbid=772982114850183&set=a.192356972912703เอกสารเผยแพร่