คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายปรเมศ ชมพู (น้องมอส) นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาโรเลอร์สกี ประเภทSpin C 400 เมตร ชาย และประเภทInterval Start C 5000 เมตร ชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์"เอกสารเผยแพร่