มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


Educational Background and Academic work 

1. Full Name                     MR. ATTAPONG  SRITALALAI 

2. Academic Title               Lecturer 

3. E-mail                           Acheysritalalai@gmail.com 

4. Educational Background 

 

Academic Degree 

 

Institution 

Year of

Graduation 

Ph. D in Tourism Management

 

University of Phayao

2019

M.A. Hotel and Tourism Management

 

Naresuan University

2008

B.A. Tourism

Rajamangala Institute of Technology: Bangkok Technical Campus

2002

 

 

 

5. Academic Work 

1) Research 

Factors affecting decision to choose cultural tourist destination of Thai travellers: A Case Study  in Ban Mai Market, Chachoengsao Province (2013)

Factors affecting decision to choose cultural tourist destination of Thai travellers: A Case Study  in Khao Hong Market, Supanburi Province (2014)

 

2) Article 

Effect of  Community-based Tourism toward Ban Him Rom Village, Samednangshe Viewpoint (2017).

 

3) Textbook/ Teaching Material 

              Orientation of Tourism Industryเอกสารเผยแพร่