มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


Educational Background and Academic Work 

1. Full Name                     MS. MONSIRADA  THONGKERD 

2. Academic Title               Lecturer

3. E-mail                           Mannawika@hotmail.com / Monsirada.th@cpc.ac.th

4. Educational Background

 

Academic Degree

 

Institution

Year of

Graduation

D.Sc. International Service Business Management

North Eastern University

2014

M.B.A. Tourism Management

Suan Dusit Rajabhat University

2007

B.A. Tourism

Rajamangala Institute of Technology: Bangkok Technical Campus

2000

 

5. Filed of Interest (Expertise)

                    5.1 Service Business

                   5.2 Hotel & Hospitality Management

                   5.3 Service Innovation

                   5.4 Local and Community Tourism

 

6. Academic Works

1) Research

Service Marketing Strategies for Souvenir Business in the Historical Park of Thailand (2015)

 

          2) Articles

2015: Service Marketing Strategies for Souvenir Business in the Historical Park of Thailand. The 3rd National and International Academic Conference and Presentation “Integrate Research to Sustainability” North Eastern University.

2018: Accommodation Business Development in Accordance with Guidelines of Universal Design. Dusit Thani Journal, Volume 13 Issue 2 (May-August 2019).

2018: The Tourism Service Potentialities for Historical Tourist Attractions in Ayutthaya Historical Park. Journal of Social Sciences, 6 (2), 82-90.เอกสารเผยแพร่