มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


Educational Background 

1. Full Name            MS. SUPATTRA PAENPECH

2. Position               Act for Director of Office of the Dean

3. E-mail                 Maprang9278_s@hotmail.com

4. Educational Background

 

Academic Degrees

 

Institutions

Year of Graduation

 

M. Political Science

 

Ramkhamhaeng University

 

2015

 

B.A. (Political Science)

 

Ramkhamhaeng University

 

2008เอกสารเผยแพร่